پروبيوتيك ها به باكتري هاي مطلوب روده اي هستند كه در صورت متعادل بودن سبب بازداري و جلو گيري از رشد باكتري هاي مضربدن و بهبود هضم و گوارش و تقويت سيستم ايمني بدن و سبب افزايش مقاومت بدن در مقابل عفونتها مي گردند .

افرادي با داشتن كلوني باكتري هاي مفيد روده اي كافي بر عليه بيماري ها كه علت اصلي آنها باكتري هاي مضر هستند  مقاوم مي كگنند و پيشگيري از بيماري مي نمايد .

) جزء  Bifidobacteria) و بيفدو باكتريا (Lactobacilli لاكتو باسيلوس (

باكتري هاي مفيد روده اي هستند كه در حفظ سلامتي نقش دارند و با توليد موادي مثل لاكتيك اسيد و هيدروژن پراكسيد و اسيد استيك سبب افزايش اسيديته معده مي گردند و از رشد باكتري هاي مضر براي بدن جلوگيري مي كنند باكتري هاي پرو بيوتيك همچنين موادي بنام  توليد مي نمايد كه يك آنتي بيوتيك طبيعي بو (bacteriocinns) باكتريوسينس

 ده و ديگر ميكرو ارگانيزمهاي نا مطلوب را مي كشد  اين باكتري در بعضي از غذاها مانند ماست وجود دارد كه سبب تقويت سيستم ايمني بدن مي گردد و همچنين اين باكتري سبب بهبود  عفونتهاي واژيتال (زن) مي گردد و از ميكرو ارگانيزم هاي كه سبب اسهال مي شوند جلوگيري مي نمايند و عفونتها را كاهش مي دهند بعضي از باكتري ها توليد چندين مواد مغذي مختلف در روده مي كنند اين مواد مثل اسيد هاي چرب با زàجيره كوتاه – آمينو اسيد ها ي مانند آرژينين – سيستين – گلو تامين كه افزايش اين مواد مغذي در روده ها سبب سم زدايي و كاهش سموم و تركيب هاي روده اي مي گردد و سموم جذب بدن نمي گرددو نيز سطح كلسترول را پايين مي آورند و همچنين سبب بهبود آنزيم هاي هضم دستگاه گوارش م شوند و سبب آفزايش آنزيم لاكتاز مي گردند كساني كه به علت عدم تحمل به لاكتوز شير (قند شير ) اين آنزيم را توليد نمي كنند  و در مصرف شير عدم تحمل دارند ومفيد واقع مي شوند

) يا فيبر هاي گياهي كه بدن قادر به  FOS) فروكتوز اوليگوساركايد ها يا

 هضم آن نيست باكتري هاي مفيد روده ي از جمله رشد بيفيدو باكتريا را تقويت مي كند

  شامل B اسيدوقليوس ها و بيفيدوباكتريا ممكن ست ويتامينهاي گروه

 را توليد نمايند و مورد استفاده B6 نياسين فوليك اسيد و بيوتين و

   بدن قرار گيرند .

   مصرف بي رويه آنتي بيوتيك ها و رژيم هاي تصفيه شده و كم فيبر سبب از بين رفتن  كلوني باكتريهاي مفيد روده اي ميگردد

Post Author: سایت تغذیه و رژیم درمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may also like

انواع گروه های غذايی

انتخاب و اجراي يك رژيم غذايي خوب براي سلامتي بسيار

مواد معدني

مواد معدنی در مغایرت با ویتامینها از جنس مواد غیر

پروتئينها

اساس ساختمانی همه سلولهای بدن را تشکیل می دهند .پروتئین