آنچه ما مي خوريم تاثير بنيادين وتعيين کننده بر ساختمان سلولهاي بدن انسان ، محلي که اسرار و رمز سلامت و بيماري در آن نهفته است مي گذارد.

شصت تريليون سلول انسان را تشکيل مي دهد هر سلول يک مخلوق مستقل و ذره بيني با ساختمان بسيار پيچيده اي چون يک دنياي کوچک است که هر دقيقه از حيات انسان ميليونها عکس العمل شيميايي را تجربه مي کنند .

در سطح سلولهاي بدن است که مايعات سلولي و ژنتيک و ساختمان بنيادين بدن جاي دارد در اين قسمت از بدن است که سرنوشت حيات به وجود و عدم يک آنزيم با يک اسيد چرب يا يک اسيد آمينه یا يک ويتامين که حاصل سوخت و ساز يک مولکول غذا است بستگي دارد

در واقع در اين جاست که زندگي سلول آغاز و خاتمه مي يابد!

اگر انسان بداند چه ماجرايي در سلولهاي بدن مي گذرد درخواهد يافت که چرا تغييراتي در سلامت او رخ مي دهد

  غذا منبعي که وظيفه دارد انرژي لازم را براي اين عکس العمل هاي شيميايي سلول تآمين کند. درسطح سلولها به طور مداوم جنگ و مبارزه باعوامل بيماريزا جريان دارد دراين مبارزه ممکن است بدن فاتح يامغلوب شود ، اگر فاتح شود نتيجه آن سلامت است و در صورت شکست نتيجه بيماري و حتي مرگ با اين توضيحات ؛

آيا مي توان درمورد اثرقطعي غذا درسلامت وبيماري بدن ترديد داشت ونسبت به آن بي اعتنا بود؟

Post Author: سایت تغذیه و رژیم درمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may also like

( probiotics) پرو بيوتيك ها

 پروبيوتيك ها به باكتري هاي مطلوب روده اي هستند كه

انواع گروه های غذايی

انتخاب و اجراي يك رژيم غذايي خوب براي سلامتي بسيار

مواد معدني

مواد معدنی در مغایرت با ویتامینها از جنس مواد غیر