رژيم شناسان رسمي تغذيه (nutritionists/  dietitians)

                تنها رشته علمي (professionals)كه دانش هاي علوم تغذيه و رژيم شناسي را آموخته اند.و مجهز به دانش علوم تغذيه در زمينه انتخاب صحيح و سالم غذا ها هستند آنها مي توانند طرح و الگوي درست و سالم خوردن (healthy eating)را از رژيم هاي غذايي غير ايمن و ناسالم جدا سازند و تشخيص دهند .

فارغ التصيلان اين رشته نقش بزرگي را در مراقبت هاي سلامتي و تندرستي اجتماعات درصنعت مراكز دولتي و آموزش و تحقيقات بر عهده دارند و به مصرف كنندگان يك اجتماع اعلام مي كنند كه به طور عاقلانه و درست غذاهاي مصرفي خود را انتخاب نمايند. و رژيم شناسان جزءاعضاي ضروري تيم سلامتهستند تعدادي از نقش هاي كليدي و اصلي آنها در مراكز كاري به شرح زير است .

در كلينيك هاي تغذيه (clinical  dietitians)

در اين مراكز مشكلات تغذيه اي افراد را تشخيص مي دهند

وضعيت تغذيه اي بيماران را مورد ارزيابي قرار ميدهند

توصيه هاي صحيح غذايي  وبرنامه رژيمي در اختيار بيماران قرار مي دهند

مراقبتهاي تغذيه اي  بيمارستان ها را انجام مي دهند

جهت كنترل وزن و كنترل ديابت – بيماران قلب و عروق و پيشگيري از سرطانها و تغذيه همه گروهاي سني و تغذيه افراد با نيازهاي ويژه را ارائه مي دهند

مديريت سرويسهاي غذايي (food service  management)

در مديريت سرويسهاي غذايي نقش كليدي بر عهده دارند ودر تشخيص ايمني غذا ها و رضايت مشتري و مصرف كنندگان نقش اصلي دارند (مديريت سرويسهاي غذايي بيمارستاني – كارخانه ها – مدارس – دانشگا هها – هواپيمايي و…)

مشاوره تغذيه و رژيم درماني (consulting  dietitians)

مشاوره رژيمي را متخصصان اين رشته براي افراد مختلف اجتماع در زمينه انواع رژيم هاي غذايي و درماني بهعهده دارند و به صورت خصوصي ودولتي فعاليت مي نمايند.

نقش رژيم سناسان درمراكز سلامت عمومي (public health)

در مراكز اجتماعي نيازهاي تغذيه اي افراد را تعيين مي كنند و مشكلات تغذيه اي گروههاي اجتماعي را بررسي مي كنند و آموزشهاي تغذيه اي را در يك اجتماع گسترش مي دهند .

نقش رژيم شناسان در مراكز تندرستي اجتماعي (community health centres)

به منظور درست خوردن براي سلامتي بهتر و جلوگيري از بيماريها ي تغذيه اي – افزايش دسترسي به غذا و تقويت بدني اشخاص و كنترل سلامتي آنها از ديدگاه تغذيه اي مي پردازند .

نقش رژيم شناسان در آموزش (education)

رژيم شناسان در زمينه آموزش تغذيه و غذا و شيمي مواد غذايي و رژيم شناسي در مراكز دانشجويي – دانشكده ها – دبيرستانهاو ..و همچنين دانشجويان پرستاري – پزشكي – داروسازي- دندانپزشكي – غذاي كودك و …آموزش هاي دروس تغذيه اي آنها را بر عهده دارند .

نقش رژيم شناسان در تحقيقات (research)

از طرحهاي تحقيقاتي كه باعث پيشگيري و تقويت و مراقبت بيماران و بهبود آنها مي گردد و همچنين در تحقيقات غذاهاي رژيمي در مراكز صنعتي و دارويي را به عهده دارند . نقش تحقيقات تغذيه اي آنها در برنامه ريزيهاي سطح كلان كشور مي تواند كاربرد داشته باشد (براي رسيدن به يك اجتماع سالم )

نقش رژيم شناسان در صنعت و تجارت (industry and businesses )

رژيم شناسان در توسعه محصولات غذايي و مكملهاي غذايي و كارخانه هاي غذايي و دارو سازي و مكمل سازي نقش دارند و در تجارت مواد غذايي و بازاريابي و آموزش مصرف كننده در زمينه توليداتشان نقش موثري دارند .

Post Author: سایت تغذیه و رژیم درمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

You may also like

( probiotics) پرو بيوتيك ها

 پروبيوتيك ها به باكتري هاي مطلوب روده اي هستند كه

انواع گروه های غذايی

انتخاب و اجراي يك رژيم غذايي خوب براي سلامتي بسيار

مواد معدني

مواد معدنی در مغایرت با ویتامینها از جنس مواد غیر